මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අංගුත්තර නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව - වම්බටුවැවේ සිරිනිවාස හිමි.pdf 1,778 12 MB
අංගුත්තර නිකාය සන්නය 3 - වැල්මිල්ලේ ධර්මකීර්ත්ති හිමි.pdf 731 25 MB
අංගුත්තරනිකායට්ඨකථාටීකා - වීරවර්ධන 1930.pdf 549 88 MB
අංගුත්තරනිකායට්ඨකථාව - රත්මලානේ ධර්මකීර්ති හිමි 1922.pdf 458 297 MB
අග්ගික්ඛන්ධෝපම සූත්‍රය පදාර්ත්ථ සන්න සහිත - ඩේවිඩ් සිල්වා 1914.pdf 544 10 MB
ඉතිවුත්තක පාලිය අර්ථභාව ධර්මවිස්තර සහිත - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1961.pdf කලුසුදු 872 95 MB
ඉතිවුත්තක පාලිය අර්ථභාව ධර්මවිස්තර සහිත - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1961.pdf grayscale 331 47 MB
උන්මාදනී ස්ත්‍රී ජිවිතයේ යථාර්ථය කුණාල ජාතකය.pdf 3,484 978 KB
ජාතක සංග්‍රහය - පලන්නොරුවේ විමලධම්ම හිමි 1965.pdf 788 4 MB
දසවිධ දහම් පෙළ - කඩවත ගුණානන්ද හිමි.pdf 810 11 MB
ධම්මචක්ක සූත්‍ර දේසනා - බුද්ධදාස මහත්මා.pdf 1,407 20 MB
ධම්මපද විවරණය - මොරගල්ලේ සිරි ඤාණෝභාසතිස්ස හිමි 1962.pdf 254 135 MB
නෙත්තිප්‍රදීපය - රත්මලානේ ධර්මාරාම 1900.pdf 331 16 MB
බුදුසමයේ පැනෙන මාරයා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි.pdf 868 8 MB
මහා සතිපට්ඨාන සුත්‍ර සන්නය 2 - රතනපාල හිමි.pdf 1,153 6 MB
මහා සතිපට්ඨාන සූත්‍රය - බුද්ධරක්ඛිත සාරානන්ද හිමි 1915.pdf 1,664 35 MB
ලෝකප්පදීපකසාරෝ - ආරණ්‍යවාසි මේධංකර හිමි.pdf 697 15 MB
වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා වර්ණනාව - හැරමිටිගලේ ධීරානන්ද හිමි.pdf 1,005 23 MB
සංඛ්‍යා ධර්මපද වර්ණනා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි.pdf 600 25 MB
සංසාරය හා නිර්වාණය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි.pdf 1,665 843 KB
සඟි බණ මැදුම්සඟිය 1 - යක්කඩුවේ ප්‍රඥාරාම හිමි 1957.pdf 98 244 MB
සද්ධම්ම සංගහ - ධම්මකිත්ති මහාසාමි.pdf 606 138 MB
සද්ධර්ම මධුව - පානදුරේ සෝමරතන හිමි.pdf 646 2 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 1 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 2,692 243 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 2 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 886 207 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 3 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 853 158 MB
සන්න සහිත ජාතිදුක්ඛ විභාගය හෙවත් කාය විරති ගාථා.pdf 773 5 MB
සාමණේර ප්‍රශ්න සන්නය - බෙන්තර සරණංකර හිමි 1899.pdf low quality 886 57 MB
සාමණේර ප්‍රශ්න සන්නය - බෙන්තර සරණංකර හිමි 1899.pdf 325 42 MB
සිංහල සාරසඞ්ග්‍රහය.pdf 699 132 MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි.pdf 3,524 54 MB
සූත්‍රසංග්‍රහව සන්නය - මේධාවීතිස්ස හිමි 1935.pdf 793 87 MB
සොතබ්බමාලිනි - අහුන්ගල්ලේ විමලසිරිතිස්ස හිමි.pdf 842 78 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴