මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අංගුත්තර නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව - වම්බටුවැවේ සිරිනිවාස හිමි.pdf 692 12 MB
අංගුත්තර නිකාය සන්නය 3 - වැල්මිල්ලේ ධර්මකීර්ත්ති හිමි.pdf 307 25 MB
උන්මාදනී ස්ත්‍රී ජිවිතයේ යථාර්ථය කුණාල ජාතකය.pdf 1,784 978 KB
දසවිධ දහම් පෙළ - කඩවත ගුණානන්ද හිමි.pdf 333 11 MB
ධම්මචක්ක සූත්‍ර දේසනා - බුද්ධදාස මහත්මා.pdf 300 20 MB
බුදුසමයේ පැනෙන මාරයා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි.pdf 96 8 MB
ලෝකප්පදීපකසාරෝ - ආරණ්‍යවාසි මේධංකර හිමි.pdf 287 15 MB
වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා වර්ණනාව - හැරමිටිගලේ ධීරානන්ද හිමි.pdf 413 23 MB
සංඛ්‍යා ධර්මපද වර්ණනා - කන්දරපංගුවේ ධම්මසිරි හිමි.pdf 54 25 MB
සංසාරය හා නිර්වාණය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි.pdf 757 843 KB
සතිපට්ඨාන සුත්‍ර සන්නය 2 - රතනපාල හිමි.pdf 458 6 MB
සද්ධම්ම සංගහ - ධම්මකිත්ති මහාසාමි.pdf 220 138 MB
සද්ධර්ම මධුව - පානදුරේ සෝමරතන හිමි.pdf 262 2 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 1 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 519 243 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 2 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 360 207 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 3 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 387 158 MB
සන්න සහිත ජාතිදුක්ඛ විභාගය හෙවත් කාය විරති ගාථා.pdf 274 5 MB
සිංහල ථූපවංස ගන්ථිපද වර්ණනා - ඒ එස් පෙරේරා.pdf 362 15 MB
සිංහල සාරසඞ්ග්‍රහය.pdf 51 132 MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි.pdf 759 54 MB
සුත්‍රසංග්‍රහ සන්නය - මේධාවීතිස්ස හිමි.pdf 349 56 MB
සොතබ්බමාලිනි - අහුන්ගල්ලේ විමලසිරිතිස්ස හිමි.pdf 292 78 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴