පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අංගුත්තර නිකාය ව්‍යාඛ්‍යාව - වම්බටුවැවේ සිරිනිවාස හිමි.pdf 307 12 MB
අංගුත්තර නිකාය සන්නය 3 - වැල්මිල්ලේ ධර්මකීර්ත්ති හිමි.pdf 138 25 MB
උන්මාදනී ස්ත්‍රී ජිවිතයේ යථාර්ථය කුණාල ජාතකය.pdf 1,199 978 KB
දසවිධ දහම් පෙළ - කඩවත ගුණානන්ද හිමි.pdf 121 11 MB
ලෝකප්පදීපකසාරෝ - ආරණ්‍යවාසි මේධංකර හිමි.pdf 147 15 MB
වේදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා වර්ණනාව - හැරමිටිගලේ ධීරානන්ද හිමි.pdf 203 23 MB
සංසාරය හා නිර්වාණය - පැලෑණේ වජිරඥාන හිමි.pdf 401 843 KB
සතිපට්ඨාන සුත්‍ර සන්නය 2 - රතනපාල හිමි.pdf 198 6 MB
සද්ධම්ම සංගහ - ධම්මකිත්ති මහාසාමි.pdf 110 138 MB
සද්ධර්ම මධුව - පානදුරේ සෝමරතන හිමි.pdf 131 2 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 1 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 292 243 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 2 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 202 207 MB
සද්ධර්මසාගර ධර්මපදවර්ණනාව 3 - අම්බලන්ගොඩ ධම්මකුසල හිමි.pdf 209 158 MB
සන්න සහිත ජාතිදුක්ඛ විභාගය හෙවත් කාය විරති ගාථා.pdf 134 5 MB
සිංහල ථූපවංස ගන්ථිපද වර්ණනා - ඒ එස් පෙරේරා.pdf 139 15 MB
සිතුවම් සහිත ධම්මපදය - වේරගොඩ සාරද හිමි.pdf 358 54 MB
සුත්‍රසංග්‍රහ සන්නය - මේධාවීතිස්ස හිමි.pdf 147 56 MB
සොතබ්බමාලිනි - අහුන්ගල්ලේ විමලසිරිතිස්ස හිමි.pdf 123 78 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴