මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf 1,157 3 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 1,006 293 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf 727 48 MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 1897.pdf 897 3 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf 817 24 MB
කඨින වංසය - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1951.pdf 73 54 MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 1909.pdf 620 9 MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 1894.pdf 414 34 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf 783 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf 989 5 MB
දළ්හීකම්මෝපසම්පදා විනිශ්චය - 1874.pdf 93 21 MB
දළ්හීකරණනිච්ඡය - සරණජෝතිතිස්ස හිමි 1933.pdf partial 91 35 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf 1,746 15 MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf 627 5 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf 586 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf 616 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf 724 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf 1,312 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf 1,670 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf 4,577 5 MB
භික්ෂු භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව - සෝනුත්තර ජිනරතන හිමි, රත්ගම ප්‍රඥාශේකර හිමි.pdf 1,314 55 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned 1,328 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed 1,503 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf 682 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf 951 10 MB
මුලුසික සන්නය 1887.pdf 475 8 MB
රූපියසික්ඛා - කණ්ඩක්කුලමේ මෙත්තානන්ද හිමි 2021.pdf 544 6 MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf 1,565 307 MB
විනය කෝෂය 1 - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1955.pdf 1,156 79 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf 1,744 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf 563 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf 3,573 9 MB
විනය මහා සන්‍යය - දිඹුලාගල මේධංකර හිමි 1973.pdf 1,804 462 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf 383 35 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය 2 - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf 259 57 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf 749 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 750 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 594 42 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf 568 265 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 1,144 395 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf 666 13 MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි.pdf 335 8 MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 1897.pdf 871 4 MB
සන්දේහ ඝාතිනී කංඛාවිතරණී සන්නය - මාදම්පේ ධම්මාධාර හිමි.pdf new print 702 48 MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916.pdf 1,149 201 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 3,897 40 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම v2.pdf 2,396 15 MB
සාමණේර විනය - මාතර ධම්මවංස හිමි 1938.pdf 41 112 MB
සීමා විනිශ්චය - බලපිටියේ විසුද්ධාලෝක හිමි 1968.pdf 134 32 MB
සීමානයදප්පනය.pdf 794 125 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴