මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf 685 3 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 477 293 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf 466 48 MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 1897.pdf 293 3 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf 538 24 MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 1909.pdf 128 9 MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 1894.pdf 136 34 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf 544 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf 667 5 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf 1,233 15 MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf 166 5 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf 368 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf 415 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf 467 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf 819 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf 939 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf 2,522 5 MB
භික්ෂු භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව - සෝනුත්තර ජිනරතන හිමි, රත්ගම ප්‍රඥාශේකර හිමි.pdf 806 55 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned 877 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed 812 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf 461 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf 516 10 MB
මුලුසික සන්නය 1887.pdf 136 8 MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf 604 307 MB
විනය කෝෂය - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1955.pdf 709 79 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf 913 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf 352 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf 1,578 9 MB
විනය මහා සන්‍යය.pdf 1,558 462 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf 139 35 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf 510 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 436 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 384 42 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf 267 265 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 662 395 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf 429 13 MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි.pdf 151 8 MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 1897.pdf 304 4 MB
සන්දේහ ඝාතිනී - කංඛාවිතරණී සන්නය.pdf 379 48 MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916.pdf 280 201 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 1,542 40 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම v2.pdf 1,018 15 MB
සීමානයදප්පනය.pdf 497 125 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴