පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf 74 3 MB
අපේ විනය පොත.pdf 433 4 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf 159 48 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf 165 24 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf 143 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf 161 5 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf 464 15 MB
ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව.pdf 178 55 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf 59 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf 109 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf 117 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf 211 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf 88 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf 103 5 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned 256 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed 147 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf 135 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf 108 10 MB
විනය කෝෂය.pdf 151 76 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf 154 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf 38 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf 180 9 MB
විනය මහා සන්‍යය.pdf 151 462 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf 130 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 130 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 104 42 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 395 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf 55 13 MB
සන්දේහ ඝාතිනී - කංඛාවිතරණී සන්නය.pdf 103 48 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත.pdf 367 40 MB
සීමානයදප්පනය.pdf 127 125 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴