මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf 1,064 3 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 897 293 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf 682 48 MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 1897.pdf 775 3 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf 767 24 MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 1909.pdf 428 9 MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 1894.pdf 347 34 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf 736 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf 919 5 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf 1,657 15 MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf 528 5 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf 539 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf 568 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf 670 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf 1,217 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf 1,489 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf 4,182 5 MB
භික්ෂු භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව - සෝනුත්තර ජිනරතන හිමි, රත්ගම ප්‍රඥාශේකර හිමි.pdf 1,191 55 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned 1,232 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed 1,376 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf 628 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf 858 10 MB
මුලුසික සන්නය 1887.pdf 369 8 MB
රූපියසික්ඛා - කණ්ඩක්කුලමේ මෙත්තානන්ද හිමි 2021.pdf 457 6 MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf 1,449 307 MB
විනය කෝෂය 1 - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1955.pdf 1,090 79 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf 1,502 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf 516 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf 3,112 9 MB
විනය මහා සන්‍යය.pdf 1,744 462 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf 326 35 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය 2 - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf 209 57 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf 705 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 690 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 554 42 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf 524 265 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 1,014 395 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf 618 13 MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි.pdf 296 8 MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 1897.pdf 751 4 MB
සන්දේහ ඝාතිනී කංඛාවිතරණී සන්නය - මාදම්පේ ධම්මාධාර හිමි.pdf new print 655 48 MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916.pdf 956 201 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 3,357 40 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම v2.pdf 2,022 15 MB
සීමා විනිශ්චය - බලපිටියේ විසුද්ධාලෝක හිමි 1968.pdf 52 32 MB
සීමානයදප්පනය.pdf 748 125 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴