මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf 1,239 3 MB
අපේ විනය පොත, ප්‍රශ්ණ සහ පිලිතුරු - නාඋයන ආරණ්‍ය 2015.pdf 148 40 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 1,073 293 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf 780 48 MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 1897.pdf 1,014 3 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf 872 24 MB
කඨින වංසය - කිරිවත්තුඩුවේ ප්‍රඥාසාර හිමි 1951.pdf 244 54 MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 1909.pdf 712 9 MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 1894.pdf 459 34 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf 847 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf 1,072 5 MB
දළ්හීකම්මෝපසම්පදා විනිශ්චය - 1874.pdf 166 21 MB
දළ්හීකරණනිච්ඡය - සරණජෝතිතිස්ස හිමි 1933.pdf partial 147 35 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf 1,849 15 MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf 719 5 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf 672 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf 662 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf 788 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf 1,383 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf 1,833 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf 4,884 5 MB
භික්ෂු භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව - සෝනුත්තර ජිනරතන හිමි, රත්ගම ප්‍රඥාශේකර හිමි.pdf 1,461 55 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned 1,413 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed 1,615 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf 742 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf 1,062 10 MB
මුලුසික සන්නය 1887.pdf 547 8 MB
රාමඤ්ඤ නිකායේ කතිකාවත - සමරසේකර 1925.pdf 73 8 MB
රූපියසික්ඛා - කණ්ඩක්කුලමේ මෙත්තානන්ද හිමි 2021.pdf 639 6 MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf 1,719 307 MB
විනය කෝෂය 1 - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1955.pdf 1,326 79 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf 2,067 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf 629 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf 4,045 9 MB
විනය මහා සන්‍යය - දිඹුලාගල මේධංකර හිමි 1973.pdf 1,869 462 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf 471 35 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය 2 - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf 339 57 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf 839 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 838 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 657 42 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf 631 265 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf 725 13 MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි.pdf 375 8 MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 1897.pdf 1,046 4 MB
සන්දේහ ඝාතිනී කංඛාවිතරණී සන්නය - මාදම්පේ ධම්මාධාර හිමි.pdf new print 771 48 MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916.pdf 1,356 201 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 4,238 40 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf v2 2,782 15 MB
සාමණේර විනය - මාතර ධම්මවංස හිමි 1938.pdf 165 112 MB
සීමා විනිශ්චය - බලපිටියේ විසුද්ධාලෝක හිමි 1968.pdf 229 32 MB
සීමානයදප්පනය.pdf 891 125 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴