මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf 799 3 MB
ආණා දේසනා කර්ම වාක්‍ය පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 610 293 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf 526 48 MB
ඕවාදප්‍රාතිමෝක්ෂය 1897.pdf 420 3 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf 618 24 MB
කථින විනිශ්චය - කපුගම සද්ධම්මවංශපාල හිමි 1909.pdf 189 9 MB
කුදුසික සන්න සහිත - ධර්මශ්‍රී හිමි 1894.pdf 196 34 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf 597 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf 742 5 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf 1,371 15 MB
පාතිමොක්ඛ සාරය - ඤාණසාර හිමි 1935.pdf 233 5 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf 396 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf 464 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf 526 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf 932 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf 1,028 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf 3,118 5 MB
භික්ෂු භික්ෂුණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව - සෝනුත්තර ජිනරතන හිමි, රත්ගම ප්‍රඥාශේකර හිමි.pdf 895 55 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned 945 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed 916 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf 506 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf 606 10 MB
මුලුසික සන්නය 1887.pdf 185 8 MB
රූපියසික්ඛා - කණ්ඩක්කුලමේ මෙත්තානන්ද හිමි 2021.pdf 182 8 MB
වහලය ගලවන්න භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය - ඇස්වත්තේ රේවත හිමි.pdf 807 307 MB
විනය කෝෂය 1 - මොරටුවේ සාසනරතන හිමි 1955.pdf 917 79 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf 1,067 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf 390 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf 1,869 9 MB
විනය මහා සන්‍යය.pdf 1,603 462 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2020.pdf 215 35 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf 562 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 494 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 427 42 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථදීපනී විනයවිනිශ්චය ව්‍යාඛ්‍යානය - ධීරානන්ද හිමි.pdf 310 265 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 758 395 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf 501 13 MB
සංවාස දීපනිය - විසුද්ධාරාමික හිමි, සිරිධම්ම හිමි.pdf 191 8 MB
සතරපාරාජිකා විනිශ්චය පෙල සහිත 1897.pdf 437 4 MB
සන්දේහ ඝාතිනී කංඛාවිතරණී සන්නය - මාදම්පේ ධම්මාධාර හිමි.pdf new print 534 48 MB
සමන්තපාසාදිකා විනයසංවණ්ණානා 1916.pdf 564 201 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම.pdf 1,896 40 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත - කල්‍යාණී යෝගාශ්‍රම v2.pdf 1,284 15 MB
සීමානයදප්පනය.pdf 576 125 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴