පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
අධිකරණ විනිශ්චය - ගාල්ලේ පඤ්ඤාසීහ හිමි.pdf 162 3 MB
අපේ විනය පොත.pdf 644 4 MB
උත්තරවිනිච්ඡය.pdf 200 48 MB
කංඛාවිතරණී පිටපොත.pdf 222 24 MB
කුදුසික හා පුරාතන විස්තර සන්නය.pdf 201 95 MB
ගරුභාණ්ඩ විනිච්ඡය.pdf 204 5 MB
දින චරියා සහ වත් - යෝගාශ්‍රමයේ.pdf 568 15 MB
ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව.pdf 237 55 MB
පාරුපනනය - සීලරතන සරණජෝතිතිස්ස හිමි.pdf 116 86 MB
පාරුපනපාලි.pdf 149 59 MB
පාලිමුත්තකවිනයවිනිච්ඡය.pdf 167 41 MB
පියඋරුමයෙහි පියමැන - කොස්වත්තේ අරියවිමල හිමි.pdf 258 7 MB
පිරිවෙස් මානත් පිරිම චතුර්විධ කර්ම - මකුලෑවේ සුදස්සන හිමි.pdf 252 869 KB
භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂය සහ විනය කරුණු - කිතුල්ගොඩ ආරණ්‍ය.pdf 328 5 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf scanned 341 4 MB
භික්ෂූන් වහන්සේට මුදල් කැපද.pdf typed 233 209 KB
මහවග ගැටපදය.pdf 176 73 MB
මුලුසික වර්ණනාව.pdf 146 10 MB
විනය කෝෂය.pdf 193 76 MB
විනය නීති සංග්‍රහය-partial.pdf 220 31 MB
විනය පාළි ගාථා අර්ථ ව්‍යාඛ්‍යාව - වටද්දර මේධානන්ද හිමි.pdf 79 12 MB
විනය පිටකය ගැන විස්තරයක්.pdf 252 9 MB
විනය මහා සන්‍යය.pdf 194 462 MB
විනයවිනිච්ඡය.pdf 176 26 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 1 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 172 246 MB
විනිශ්චයාර්ත්ථ දීපනී 2 - විනයවිනිච්ඡය සන්නය.pdf 147 42 MB
විමතිවිනොදනී සමන්තපාසාදිකා ටීකා - චෝළිය කස්සප ථෙර.pdf 70 395 MB
සංවර සීල දීපනිය - පල්ලේගම රත්නාලංකාර හිමි.pdf 96 13 MB
සන්දේහ ඝාතිනී - කංඛාවිතරණී සන්නය.pdf 138 48 MB
සාමණේර බණ දහම් පොත.pdf 475 40 MB
සීමානයදප්පනය.pdf 177 125 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴