පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm 291 4 MB
Vishuddhi_Margaya.htm 474 9 MB
ආනාපානසති දේශනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 880 21 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned 1,141 12 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 1,161 512 KB
ආනාපානසති භාවනාව - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 470 6 MB
කමටහන් දේශනා - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 410 4 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf v1 312 120 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf 315 147 MB
කර්මස්ථාන විභාවිනි - මඩවල ධම්මතිලක හිමි.pdf 204 43 MB
නව අරහාදී බුදු ගුණ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 366 4 MB
පරමත්ථමඤ්ජුසා විසුද්ධිමග්ගටීකා - ධම්මපාල ථෙර.pdf 86 318 MB
පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ - විපස්සනා).pdf 504 5 MB
බුද්ධානුස්සති සහ චතුවිශාරද භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 706 24 MB
බෞද්ධ භාවනා - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 256 54 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 1-2.pdf 363 8 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 3-4.pdf 234 13 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 5-6.pdf 233 9 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 7-8.pdf 247 15 MB
මෛත්‍රී අශුභ මරණසති භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 509 13 MB
මොක්පුර රන්දොර all books - පාඖක් ශයාඩෝ.pdf 814 173 MB
විදර්ශනා ගුරු පොත - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 426 12 MB
විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය - මහාසී සයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 614 10 MB
විපස්සනාව පෙළගැස්ම - මහාසී සයාඩෝ හිමි.pdf 245 1 MB
විමුක්ති සංග්‍රහය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 259 20 MB
විශුද්ධි භාවනාව - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf 170 6 MB
විශුද්ධි මාර්ග මහා සන්නය - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි.pdf 624 592 MB
විශුද්ධි මාර්ගය.pdf scanned 759 34 MB
විශුද්ධි මාර්ගය.pdf 5,522 6 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf scanned 537 75 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf 336 2 MB
සක්මන - උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි.pdf 300 8 MB
සතිපට්ඨාන භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 891 42 MB
සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 6,285 761 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴