පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm 7 4 MB
Vishuddhi_Margaya.htm 9 9 MB
ආනාපානසති දේශනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 427 21 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned 742 12 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 920 512 KB
ආනාපානසති භාවනාව - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 323 6 MB
කමටහන් දේශනා - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 260 4 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf v1 203 120 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf 150 147 MB
කර්මස්ථාන විභාවිනි - මඩවල ධම්මතිලක හිමි.pdf 124 43 MB
නව අරහාදී බුදු ගුණ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 228 4 MB
පරමත්ථමඤ්ජුසා විසුද්ධිමග්ගටීකා - ධම්මපාල ථෙර.pdf 1 318 MB
පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ - විපස්සනා).pdf 337 5 MB
බුද්ධානුස්සති සහ චතුවිශාරද භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 572 24 MB
බෞද්ධ භාවනා - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 138 54 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 1-2.pdf 233 8 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 3-4.pdf 173 13 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 5-6.pdf 172 9 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 7-8.pdf 181 15 MB
මෛත්‍රී අශුභ මරණසති භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 357 13 MB
මොක්පුර රන්දොර all books - පාඖක් ශයාඩෝ.pdf 723 173 MB
විදර්ශනා ගුරු පොත - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 329 12 MB
විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය - මහාසී සයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 357 10 MB
විපස්සනාව පෙළගැස්ම - මහාසී සයාඩෝ හිමි.pdf 161 1 MB
විමුක්ති සංග්‍රහය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 205 20 MB
විශුද්ධි භාවනාව - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf 104 6 MB
විශුද්ධි මාර්ග මහා සන්නය - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි.pdf 509 592 MB
විශුද්ධි මාර්ගය.pdf scanned 664 34 MB
විශුද්ධි මාර්ගය.pdf 5,383 6 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf scanned 442 75 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf 191 2 MB
සක්මන - උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි.pdf 183 8 MB
සතිපට්ඨාන භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 662 42 MB
සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 6,129 761 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴