මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Sama_Sathalis_Karmasthana.htm 4,473 4 MB
Vishuddhi_Margaya.htm 4,312 9 MB
අභිධර්ම භාවනා 1 - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 2,992 19 MB
ආනාපානසති දේශනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 4,358 21 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf scanned 3,983 12 MB
ආනාපානසති භාවනාව - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි.pdf 3,576 512 KB
ආනාපානසති භාවනාව - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 1,651 6 MB
කමටහන් දේශනා - මාතර ඥානාරාම හිමි.pdf 1,591 4 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf v1 1,112 120 MB
කර්මස්ථාන ප්‍රදීපය - යෝගාශ්‍රම සංස්ථාව.pdf 965 147 MB
කර්මස්ථාන විභාවිනි - මඩවල ධම්මතිලක හිමි.pdf 545 43 MB
නව අරහාදී බුදු ගුණ විභාගය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 1,243 4 MB
පා අවුක් භාවනා මාර්ගය (සමථ - විපස්සනා).pdf 2,351 5 MB
බුද්ධානුස්සති සහ චතුවිශාරද භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 2,084 24 MB
බුදුගුණ භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 2,649 579 KB
බෞද්ධ භාවනා - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 1,122 54 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 1-2.pdf 1,027 8 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 3-4.pdf 848 13 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 5-6.pdf 817 9 MB
මහාසී විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය Chapter 7-8.pdf 630 15 MB
මෛත්‍රී අශුභ මරණසති භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,886 13 MB
මොක්පුර රන්දොර all books - පාඖක් ශයාඩෝ.pdf 1,510 173 MB
විදර්ශනා ගුරු පොත - යාගොඩ ධර්මප්‍රභ හිමි.pdf 1,006 12 MB
විපස්සනා භාවනා ක්‍රමය - මහාසී සයාඩෝ හිමි, නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 1,552 10 MB
විපස්සනාව පෙළගැස්ම - මහාසී සයාඩෝ හිමි.pdf 656 1 MB
විමුක්ති සංග්‍රහය - හෝමාගම සීලරතන හිමි.pdf 558 20 MB
විමුත්ති මග්ගො - මහාරිට්ඨ උපතිස්ස ථෙර.pdf 407 47 MB
විශුද්ධි භාවනාව - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf 598 6 MB
විශුද්ධි මාර්ග මහා සන්නය - බෙන්තර ශ්‍රද්ධාතිස්ස හිමි.pdf 1,358 592 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf scanned 1,340 34 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf 6,968 6 MB
විශුද්ධි මාර්ගය - මාතර ධර්මවංශ හිමි.pdf old scanned 265 57 MB
විශුද්ධිමාර්ගය සන්නය 1 සහ 2 - පරාක්‍රමබාහු රජු 1847.pdf 124 124 MB
විසුද්ධිමග්ගටීකා 1 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1928.pdf 522 60 MB
විසුද්ධිමග්ගටීකා 2 පරමත්ථමඤ්ජුසා - ධම්මපාල ථෙර 1930.pdf 100 109 MB
විසුද්ධිමග්ගො පාළි - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1914.pdf 99 104 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf scanned 1,382 75 MB
ශමථ විදර්ශනා භාවනා මාර්ගය - මාතර ඥාණාරාම හිමි.pdf 1,518 2 MB
සක්මන - උඩඊරියගම ධම්මජීව හිමි.pdf 1,140 8 MB
සතිපට්ඨාන භාවනාව - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 2,516 42 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf scanned 520 171 MB
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා - දෙවිනුවර ඤාණාවාස හිමි.pdf 953 1 MB
සම සතළිස් කර්මස්ථාන භාවනා - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි.pdf 8,623 761 KB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴