ගොනුවේ නම
ප්‍රමාණය
Scan කළ මුල් මුද්‍රණයගොනු 29 කි.218MB
abhidharma-margaya1.1MB
abhidharmaye-mulika-karunu776KB
bauddhayage-athpotha844KB
bodhi-pakshika-dharma814KB
bodhi-poojawa575KB
Buddha_Neethi_Sangrahaya1.8MB
chaththalisakara-vipassana665KB
chathurarya-sathya639KB
dharma-winishchaya846KB
keles-1500939KB
paramitha-prakaranaya1.0MB
patichcha-samuppada-vivaranaya1.4MB
pohoya-dinaya505KB
punyopadeshaya997KB
shasanavatharanaya1.2MB
suvisi-gunaya1.6MB
ubhaya-prathimokshaya469KB
upasampada-sheelaya1.3MB
vidarshana-bhavana-kramaya795KB
wanchaka-dharma648KB
අභිධර්ම මාර්ගය2.0MB
අභිධර්මයේ මූලික කරුණු1.2MB
අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහය29MB
උපසම්පදා ශීලය2.3MB
උභය ප්‍රාතිමෝක්‍ෂය1.1MB
කෙලෙස් එක්දහස් පන්සියය2.1MB
චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව1.2MB
චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය1.3MB
ධර්‍ම විනිශ්චය1.7MB
නිර්වාණ විනිශ්චය හා පුනුරුප්පත්ති ක්‍රමය4.3MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නයකලුසුදු31MB
පටිච්චසමුප්පාද විවරණය1.8MB
පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය2.6MB
පුණ්‍යෝපදේශය2.0MB
පොහොය දිනය1.3MB
බුද්ධ නීති සංග්‍ර‍හය2.0MB
බෝධි පූජාව1.2MB
බෝධිපාක්ෂික ධර්ම විස්තරය1.7MB
බෞද්ධයාගේ අත්පොත1.8MB
මංගල ධර්ම විස්තරය - ගොඩිගමුවේ සෝරත හිමි11MB
මෙකල නිවුණු ඇත්තෝ - චරිතාපදානය124MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි චරිත කතාව - ඉත්තෑපාන ධම්මාලංකාර හිමි5.6MB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි යතුරුලියනය කල පොත් 2131MB
වඤ්චක ධර්ම හා චිත්තෝපක්ලේශ ධර්ම1.8MB
විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය1.4MB
ශාසනාවතරණය2.3MB
සතිපට්ඨාන භාවනා ක්‍ර‍මය (බුරුමයේ)1.2MB
සතිපට්ඨාන භාවනා විවේචනය5.4MB
සූවිසි මහ ගුණය14MB
පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය 1956grayscale163MB
විනය කර්ම පොත963KB
vinaya-karma784KB
sathipattana-bhavana-kramaya1.3MB