මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 ශ්‍රේණිය.pdf 3,542 22 MB
02 ශ්‍රේණිය.pdf 2,017 16 MB
03 ශ්‍රේණිය.pdf 1,971 28 MB
04 ශ්‍රේණිය.pdf 2,014 39 MB
05 ශ්‍රේණිය.pdf 4,002 39 MB
06 ශ්‍රේණිය.pdf 2,288 68 MB
07 ශ්‍රේණිය.pdf 3,945 99 MB
08 ශ්‍රේණිය.pdf 3,061 142 MB
09 ශ්‍රේණිය.pdf 3,548 149 MB
10 ශ්‍රේණිය.pdf 5,046 141 MB
දහම් පාසල් අවසානය 1 ශාසන ඉතිහාසය.pdf 6,170 93 MB
දහම් පාසල් අවසානය 2 බුද්ධ ධර්මය හා පාලි භාෂාව.pdf 3,909 58 MB
දහම් පාසල් අවසානය 3 බෞද්ධ සංස්කෘතිය.pdf 3,696 171 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 1 මූලික ඉගැන්වීම්.pdf 4,998 107 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 2 අභිධර්මය.pdf 4,811 26 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 3 ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය.pdf 2,600 110 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 4 විනය හා පාලි භාෂාව.pdf 4,021 82 MB
ධර්මාචාර්ය විභාගය 5 සමාජ දර්ශනය.pdf 6,296 44 MB
පාඨශාලීය සද්ධර්ම කෝෂය.pdf 1,775 38 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 1 ශ්‍රේණිය.pdf 1,956 11 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf 960 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf 379 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf 594 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf 612 4 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴