මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
අභිධර්ම ගොනු ගණන: 63 4 GB
ඉපැරණි පොත් ගොනු ගණන: 36 2 GB
ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ ගොනු ගණන: 14 2 GB
දහම් පාසල් හා පිරිවෙන් ගොනු ගණන: 24 2 GB
පාලි අට්ඨකථා ගොනු ගණන: 51 4 GB
පාලි ඉගෙනුම ගොනු ගණන: 22 380 MB
පාලි භාෂාව ගොනු ගණන: 104 6 GB
පින්තූර වගු සටහන් ගොනු ගණන: 48 2 GB
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකය ගොනු ගණන: 116 7 GB
භාවනා කමටහන් ගොනු ගණන: 46 2 GB
භික්ෂු විනය ගොනු ගණන: 51 3 GB
මෘදුකාංග ගොනු ගණන: 17 15 GB
රේරුකානේ චන්ද්‍රවිමල හිමි ගොනු ගණන: 82 693 MB
වෙනත් ගොනු ගණන: 147 6 GB
සිංහල අට්ඨකථා ගොනු ගණන: 60 4 GB
සූත්‍ර ගොනු ගණන: 35 3 GB
වෙනත් ත්‍රිපිටක ගොනු ගණන: 33 4 GB
සිංහල භාෂාව ගොනු ගණන: 14 2 GB
ටීකා ගොනු ගණන: 9 1 GB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴