පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
චිත්‍ර කතා Files: 4, Size: 64 MB
80 මහා ශ්‍රාවක පින්තූරය.jpg 2,517 193 KB
අරුණෝදය, ඉර උදාව, මධ්‍යහනය, ඉර බැසීම දින දර්ශනය.jpg 1,532 3 MB
ආතාපි සටහන්.pdf 1,109 2 MB
කායගතාසති පිළිකුල් භාවනා පින්තූර.pdf 1,621 4 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.pdf 1,173 43 MB
කුණප කොටස් 32 පින්තූර.zip 423 101 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 1.zip 1,268 3 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය පින්තූර 2.zip 922 10 MB
මුද්‍රණය සඳහා බුද්ධ රූපය.jpg 2,320 3 MB
විජය සූත්‍රය.pdf 416 699 KB
සක්වල විභංගය.pdf 1,492 948 KB
සදහම් පිටු සහ ධර්ම පත්‍රිකා.zip 928 25 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴