මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Tipitaka.app CST Offline Files: 5, Size: 736 MB
Buddha-Jayanthi-Computer-New-v1.zip 3,683 3 GB
Buddha_Jayanthi_Android_App_v2.apk 4,962 2 GB
Buddha_Jayanthi_Computer_v3.zip 7,015 2 GB
Tipitaka.app.zip 1,540 87 MB
bjt_books_for_android_app.zip 3,180 2 GB
bjt_newbooks-for-android-app.zip 7,929 3 GB
dhammapada-offline-v4.zip 4,574 121 MB
pali-sinhala-dictionary-offline.zip windows linux mac 907 3 MB
pirith-offline-computer.zip 9,115 126 MB
sinhala unicode fonts 2020.zip 8,611 981 KB
typed-books-offline-3.zip 10,680 20 MB
රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl 4,297 1 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴