පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Tipitaka.app CST Offline Files: 5, Size: 720 MB
Buddha-Jayanthi-Computer-New-v1.zip 52 3 GB
Buddha_Jayanthi_Android_App_v2.apk 3,640 2 GB
Buddha_Jayanthi_Computer_v3.zip 5,569 2 GB
Pitaka.lk Download v7.zip 23,833 16 MB
Tipitaka.app.zip 715 87 MB
bjt_books_for_android_app.zip 1,061 2 GB
bjt_newbooks-for-android-app.zip 572 3 GB
dhammapada-offline-v3.zip 1,430 41 MB
pirith-offline-computer.zip 339 109 MB
sinhala unicode fonts v3.zip 2,767 1 MB
typed-books-offline-2.zip 1,695 14 MB
රුවන්වැලි මහසෑය 3D Model.stl 15 1 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴