මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Mathara Bodhiya Files: 6, Size: 47 MB
Melbourne Sakyamuni Sambuddha Vihara Files: 23, Size: 175 MB
Sadaham Pradeepa Files: 10, Size: 65 MB
Sydney Files: 4, Size: 19 MB
2010-08-19 Deshana.mp3 258 7 MB
2010-09-05 Deshana.mp3 243 7 MB
2010-12-20 Deshana.mp3 238 8 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 1.mp3 244 5 MB
2010-12-20 Unduvap Poya Deshana Part 2.mp3 261 3 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴