මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2010-09-07 Matara Bodhiya.mp3 239 10 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 1.mp3 261 13 MB
2010-09-07 Matara YMBA Part 2.mp3 240 8 MB
2010-09-08 Dutiya Sariputta Sutta.mp3 241 6 MB
2010-09-08 Satipaththana Sutta.mp3 257 5 MB
2010-09-08 Yoniso Manasikaraya.mp3 234 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴