මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2 Day Retreat Files: 10, Size: 64 MB
4 Day Retreat January Files: 17, Size: 92 MB
2010-01-15 Dhamma Deshana Sydney.mp3 426 9 MB
2010-01-25 Dhamma Deshana Sydney.mp3 406 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴