මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011-12-02 Adelaide.mp3 358 24 MB
2011-12-03 Adelaide Part-1.mp3 315 18 MB
2011-12-03 Adelaide Part-2.mp3 360 11 MB
2011-12-04 Adelaide Payasi Sutta.mp3 351 12 MB
2011-12-05 Adelaide.mp3 361 18 MB
2011-12-06 Adelaide evening dhamma discusion-1.mp3 346 25 MB
2011-12-06 Adelaide evening dhamma discusion-2.mp3 327 18 MB
Kayanupassanawa.mp3 490 8 MB
Saha wassa dassana sampadaya.mp3 483 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴