මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2011-12-02 Adelaide.mp3 211 24 MB
2011-12-03 Adelaide Part-1.mp3 194 18 MB
2011-12-03 Adelaide Part-2.mp3 218 11 MB
2011-12-04 Adelaide Payasi Sutta.mp3 225 12 MB
2011-12-05 Adelaide.mp3 234 18 MB
2011-12-06 Adelaide evening dhamma discusion-1.mp3 211 25 MB
2011-12-06 Adelaide evening dhamma discusion-2.mp3 200 18 MB
Kayanupassanawa.mp3 344 8 MB
Saha wassa dassana sampadaya.mp3 344 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴