මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-12-15 Dhamma Desanawa.mp3 188 11 MB
2009-12-16 Dhamma Desanawa.mp3 175 7 MB
2009-12-17 Dhamma Desanawa - Arahan Budugunaya.mp3 199 9 MB
2009-12-18 Dhamma Desanawa.mp3 173 9 MB
2009-12-19 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 1.mp3 201 7 MB
2009-12-20 Dhamma Desanawa - Seela Bhavana 2.mp3 178 7 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴