මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Anusasana1.mp3 282 14 MB
Anusasana2.mp3 223 2 MB
Anusasana3.mp3 196 4 MB
Anusasana4.mp3 210 2 MB
Anusasana5.mp3 211 4 MB
Anusasana6.mp3 210 2 MB
Anusasana7.mp3 206 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴