මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
11 Striving Towards Nibbana.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 361
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2014-11-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 8 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴