මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-06-14 Part 1 Morning Talk.mp3 2,199 9 MB
2015-06-14 Part 2 Morning Talk.mp3 1,906 11 MB
2015-06-14 Part 3 Evening Talk.mp3 1,860 6 MB
2015-06-14 Part 4 Evening Talk.mp3 1,795 6 MB
2015-06-14 Part 5 Evening Disscusion Kassapa Thero.mp3 1,705 15 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴