මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-12-29 1 07-20 AM.mp3 9,488 23 MB
2015-12-29 2 01-11 PM Patichchasamuppadaya.mp3 7,137 16 MB
2015-12-29 3 03-20 PM Discussion.mp3 6,397 17 MB
2015-12-30 1 07-40 AM Sathipatthana.mp3 8,595 28 MB
2015-12-30 2 01-20 PM Discussion.mp3 6,541 14 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴