මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-03-20 Canberra Deshana.mp3 1,900 14 MB
2015-03-21 1 Kassapa Thero Deshana.mp3 1,840 11 MB
2015-03-21 2 Seelaya - Sabbapapassa Akaranan.mp3 1,840 8 MB
2015-03-22 Sil Day Deshana.mp3 1,802 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴