මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2015-03-13 1 Bhavana Upades.mp3 2,061 8 MB
2015-03-13 2 Discussion.mp3 2,048 10 MB
2015-03-14 1 Ganaka Moggallana sutta.mp3 2,002 8 MB
2015-03-14 2 Discussion.mp3 1,947 8 MB
2015-03-14 3 Santhathi lakshanaya.mp3 1,978 3 MB
2015-03-14 4 Sabbe sankara.mp3 2,011 11 MB
2015-03-15 1 Kamma kshaya kireema.mp3 2,014 8 MB
2015-03-15 2 Discussion.mp3 2,025 13 MB
2015-03-16 Chaturarya satya ha patichcha samuppadaya.mp3 2,059 11 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴