මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
Nibbana Stilled Files: 33, Size: 393 MB
නිවනේ නිවීම Files: 34, Size: 444 MB
නිවනේ නිවීම අලුත් Files: 33, Size: 381 MB
පහන් කණුව Files: 205, Size: 3 GB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴