මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2009-01 Subadraramaya 1 Introduction.mp3 163 605 KB
2009-01 Subadraramaya 2 Deshana.mp3 195 5 MB
2009-01 Subadraramaya 3 Deshana.mp3 186 6 MB
2009-01 Subadraramaya 4 Deshana.mp3 184 11 MB
2009-01 Subadraramaya 5 Discussion.mp3 191 4 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 1.mp3 188 15 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 2.mp3 197 9 MB
2009-05-12 Subadraramaya Part 3.mp3 186 5 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴