මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2008 Sydney Lankaramaya 1.mp3 200 10 MB
2008 Sydney Lankaramaya 2 am.mp3 222 6 MB
2008 Sydney Lankaramaya 3 pm.mp3 206 11 MB
2008 Sydney Lankaramaya 4 Discussion.mp3 198 15 MB
2008 Sydney Lankaramaya 5 Deshana.mp3 202 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴