මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2008 Sydney Lankaramaya 1.mp3 236 10 MB
2008 Sydney Lankaramaya 2 am.mp3 263 6 MB
2008 Sydney Lankaramaya 3 pm.mp3 246 11 MB
2008 Sydney Lankaramaya 4 Discussion.mp3 239 15 MB
2008 Sydney Lankaramaya 5 Deshana.mp3 242 9 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴