මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2022- 02-16 Marga Sathyaya.mp3 17,680 14 MB
2022-01-22 Rahathan Vahanse.mp3 5,661 18 MB
2022-01-24 Upadana Udaya Vaya Discussion.mp3 1,195 23 MB
2022-01-29 9.00am Zoom Deshana.mp3 23,357 21 MB
2022-02-23 සෝවාන් වීමට කල යුතු දේ.mp3 1,952 19 MB
2022-02-24 Deshana.mp3 60,037 26 MB
2022-03-10 අනුශය ධම්ම ප්‍රහාරණය.mp3 2,548 18 MB
2022-03-17 නාම රූප නිරෝධය.mp3 1,471 17 MB
2022-03-25 මාර්ගඵල ලබන කෙටිම ක්‍රමය..mp3 41,043 34 MB
2022-06-14 Poson Poya Deshana.mp3 8,943 91 MB
2022-09-03 Iluppukulama Damma Desana.mp3 633 52 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴