මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2021-02-12 Basawakkulama Damma Desana.mp3 3,424 69 MB
2021-02-26 Nawam Poya Deshana.mp3 2,251 64 MB
2021-03-30 Na Ula Damma Desana.mp3 1,550 63 MB
2021-06-10 ICTB Zoom Dhamma Desana.mp3 1,127 63 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴