මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2021-02-12 Basawakkulama Damma Desana.mp3 2,335 69 MB
2021-02-26 Nawam Poya Deshana.mp3 1,731 64 MB
2021-03-30 Na Ula Damma Desana.mp3 863 63 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴