මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
NivanBana1.pdf 6,714 424 KB
NivanBana2.pdf 5,828 8 MB
NivanBana4_1.pdf 6,683 1 MB
NivanBana5.pdf 2,983 18 MB
NiwanBana3.pdf 4,143 581 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴