මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
NivanBana1.pdf 6,366 424 KB
NivanBana2.pdf 5,546 8 MB
NivanBana4_1.pdf 5,805 1 MB
NivanBana5.pdf 2,794 18 MB
NiwanBana3.pdf 3,888 581 KB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴