මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2019-01-20 Adelaide 1 Australia.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 1,392
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-01-25
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 25 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴