මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2019-01-15 Vidarshana Meditation.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 2,067
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-01-15
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 12 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴