මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2014-10-17 Naula Katina 1 Samma Ditti v2.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 748
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2015-03-14
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 10 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴