මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2014-09-08 Poya day 2 Discussion.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 989
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2014-09-09
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 12 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴