මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2013-06-21 Deshanawa.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 1,626
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2014-01-01
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 3 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴