මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2013 Bhavana - Samatha Vidharshana.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 2,335
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2014-01-08
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 12 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴