මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
Sabbasawa Sutta 1.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 282
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2019-11-03
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 7 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴