මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-07-14 Meditation Program 1 v2.mp3 1,909 17 MB
2019-07-14 Meditation Program 2.mp3 827 20 MB
2019-07-14 Meditation Program 3.mp3 617 12 MB
2019-07-15 Meditation Program 1.mp3 600 19 MB
2019-07-15 Meditation Program 2.mp3 625 18 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴