මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2017-06-03 Panadura Files: 4, Size: 274 MB
2017-04-30 Damrivi 1 Sermon.mp3 676 27 MB
2017-04-30 Damrivi 2 Discussion.mp3 648 31 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴