මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2013-01-27 Deshana.mp3 267 7 MB
2013-02-03 Buddhist Radio.mp3 265 6 MB
2013-02-24 Kandy.mp3 263 12 MB
2013-06-25 Buddhist Radio.mp3 268 7 MB
2013-07-22 Poya Deshana Neth FM.mp3 308 6 MB
2013-09-29 Mawanella Deshana.mp3 260 10 MB
2013-10-27 Katina Deshana.mp3 274 11 MB
2013-12-16 Labunoruwa.mp3 297 10 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴