මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2023-01-29 Keysborough Damma Desana.mp3
බාගත කිරීම් ගණන : 38
වෙබ් අඩවියට එක් කළ දිනය : 2023-02-07
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 66 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴