මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2022-12-17 Keysborough Damma Desana.mp3
බාගැනීම් ගණන : 29
එක් කළ දිනය : 2023-01-03
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 52 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴