මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2022-12-07 Unduwap Poya Canberra Damma Desana.m4a
බාගැනීම් ගණන : 14
එක් කළ දිනය : 2022-12-20
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 16 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴