මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
2022-11-05 Tasmania Damma Desana.mp3
බාගැනීම් ගණන : 45
එක් කළ දිනය : 2022-11-15
ගොනුවේ ප්‍රමාණය : 41 MB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴