මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2022-01-30 Damma Sakachcha.mp3 198 45 MB
2022-04-10 Muluthenge Puuja Pinkama.mp3 61 31 MB
2022-05-01 Sangopasthana Damma Desana.mp3 46 31 MB
2022-05-07 Damma Desana.mp3 68 54 MB
2022-06-18 භාවනා උපදේශයන් සහ දහම් ගැටළු සාකච්ඡාව.mp3 98 57 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴