මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2021-05-23 Los Angeles Damma Desana.mp3 119 99 MB
2021-06-26 California Poson Damma Desana.mp3 76 63 MB
2021-09-11 Wassana Damma Desana 2.mp3 35 89 MB
2021-09-20 Damma Sakachcha Part 1.mp3 33 34 MB
2021-09-20 Damma Sakachcha Part 2.mp3 26 66 MB
2021-09-26 WAS Damma Desana.mp3 34 100 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴