මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
2019-01-20 Duruthu Poya Afternoon Dharma Sakachchawa.mp3 182 29 MB
2019-01-20 Duruthu poya desana.mp3 182 57 MB
2019-02-19 Nawam Poya Damma Desana.mp3 163 51 MB
2019-09-13 Binara Poya Damma Desana.mp3 174 36 MB
2019-11-25 Ilukegama Damma Desana.mp3 150 54 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴