මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
01 Ama Sisilasa 13Jul2019.mp3 347 58 MB
02 Amasisilasa 10Aug2019.mp3 215 61 MB
03 Amasisilasa 14Sep2019.mp3 177 69 MB
04 Amasisilasa 12Oct2019.mp3 176 62 MB
05. Ama Sisilasa 2019Dec14.mp3 152 43 MB
06 Amasisilasa 11Jan2020.mp3 142 53 MB
07 Ama Sisilasa 22Feb2020.mp3 148 57 MB
08 Amasisilasa 14Mar2020.mp3 184 48 MB
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴