මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බාගත ගණන ප්‍රමාණය
කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමි ගොනු ගණන: 305 4 GB
පිටිගල ගුණරතන හිමි ගොනු ගණන: 851 6 GB
මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි ගොනු ගණන: 1252 16 GB
ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි ගොනු ගණන: 165 4 GB
මෙහි නැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴