මෙම ගොනුව තුළ දේශනා සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම භාගත ගණන ප්‍රමාණය
ඉළුකේගම අත්ථදස්සි හිමි Files: 21, Size: 486 MB
කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද හිමි Files: 4, Size:
පිටිගල ගුණරතන හිමි Files: 2, Size:
මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි Files: 2, Size:
මෙහි නොමැති ධර්ම දේශනා සහ පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
෴෴