මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම බහාලුම ප්‍රමාණය
ක්‍රියා විවරණය - මුනිදාස කුමාරණතුංග.pdf සිංහල භාෂාව 70 MB
රචනෝපදේශය - හොරණ වජිරඤාණ හිමි 1956.pdf සිංහල භාෂාව 25 MB
ව්‍යාකරණ විවරණය - මුනිදාස කුමාරණතුංග 1937.pdf සිංහල භාෂාව 76 MB
ශබ්දමුක්තාවලිය සිංහල අකාරාදිය - වේරගම බණ්ඩාර 1890.pdf සිංහල භාෂාව 148 MB
ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 අ-න - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 1952.pdf 1st ed සිංහල භාෂාව 147 MB
ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 අ-න - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 1956.pdf 2nd ed සිංහල භාෂාව 220 MB
ශ්‍රී සුමංගල සිංහල ශබ්දකෝෂය 2 ප-ළ - වැලිවිටියේ සෝරත හිමි 1956.pdf 2nd ed සිංහල භාෂාව 261 MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 2007.pdf 1st ed සිංහල භාෂාව 365 MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 2018.pdf 2nd ed සිංහල භාෂාව 5 MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 2 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 2009.pdf 1st ed සිංහල භාෂාව 237 MB
සිංහල අක්ෂර සන්ධි සමාස පද විරාම ආදිය.pdf සිංහල භාෂාව 16 MB
සිංහල නාම සහ ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල - අබිලිනු සමරවීර 1909.pdf සිංහල භාෂාව 53 MB
සිංහල භාෂාවේ අක්ෂර වින්‍යාසය - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 2018.pdf සිංහල භාෂාව 10 MB
සිංහල ව්‍යාකරණ පද නීතිය - වේරගම පුංචිබණ්ඩාර 1888.pdf සිංහල භාෂාව 47 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴