මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ ලියන්න.
නම එක් කළ දිනය ප්‍රමාණය
ටීකා ගොනු: 9, ප්‍රමාණය: 1 GB 2023-03-13
අපේ විනය පොත, ප්‍රශ්ණ සහ පිලිතුරු - නාඋයන ආරණ්‍ය 2015.pdf 2023-01-31 40 MB
අභිධර්ම මාතිකා අධ්‍යයන ප්‍රවේශය - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2023.pdf 2023-02-23 4 MB
කච්චායන ඡබ්බිධ සුත්තවණ්ණනා - වීරාගල ඉන්දජෝති හිමි ඌරාගහ සද්ධාරාම හිමි 1928.pdf 2023-02-18 139 MB
ධාතුපාඨවිලාසිනිය හා සන්නය - ඤාණතිලක හිමි 1926.pdf 2023-02-18 33 MB
නෙත්තිරතනාකරෝ - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 1924.pdf 2023-01-27 52 MB
නෙත්තිසාරාර්ත්ථදීපනී - කෝදාගොඩ උපසේන හිමි 1933.pdf v2 2023-01-27 74 MB
පට්ඨාන ප්‍රකරණ අධ්‍යයන ප්‍රවේශය, ශුද්ධ සංඛ්‍යා සහ ස්වරූපාර්ථ - කඩුවෙල අතුලඤාණ හිමි 2023.pdf 2023-02-14 1 MB
පාලි වාක්‍ය රචනාව හා පරිවර්තන පරිචය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි 1947.pdf 2023-02-18 18 MB
පාවචන න්‍යාය නෙත්තිප්පකරණ - මඩබාවිට ඤාණාවාස හිමි 1950.pdf 2023-01-27 55 MB
පාළිපාඨමඤ්ජරී ද්විතීය භාගය - කහඳාමෝදර පියරතන හිමි 1913.pdf 2023-03-02 81 MB
රචනෝපදේශය - හොරණ වජිරඤාණ හිමි 1956.pdf 2023-02-18 25 MB
රාමඤ්ඤ නිකායේ කතිකාවත - සමරසේකර 1925.pdf 2023-02-18 8 MB
ශබ්දමුක්තාවලිය සිංහල අකාරාදිය - වේරගම බණ්ඩාර 1890.pdf 2023-02-18 148 MB
සංක්ෂිප්ත සිංහල ශබ්දකෝෂය 1 - ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතනය 2018.pdf 2nd ed 2023-03-18 5 MB
සාරත්ථදීපනී විනය ටීකා 1 - සාරිපුත්ත හිමි 1914.pdf 2023-03-13 133 MB
සාරත්ථදීපනී විනය ටීකා 2 - සාරිපුත්ත හිමි 1933.pdf 2023-03-13 24 MB
සිංහල නාම සහ ආඛ්‍යාත වරනැගිල්ල - අබිලිනු සමරවීර 1909.pdf 2023-02-18 53 MB
මෙහි ඇතුළත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි අඩංගු නොවන පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කළ පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය (offline) මෘදුකාංග පරිගණක සඳහා සහ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා බාගත කරගන්න.
෴෴