මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
Abhidharma Maragaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 10 MB
Abhidharmaye Mulika Karunu.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Bauddhayage Athpotha.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Bauddhayage Athpotha with Patuna.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Bodhi Pakshika Dharma Wistharaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 7 MB
Bodhi Poojawa.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 3 MB
Buddha Neethi Sangrahaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Chathalisakara Maha Vipassana Bhawanawa.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Chathurarya Sathya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Dharma Vinishchaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 7 MB
Keles Ekdahas Pansiyaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 10 MB
Mangala Dharma Wistharaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 11 MB
Mekala Niwunu Aththo.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 3 MB
Nirvana Winishchaya Ha Punaruthpaththi Kramaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Paramitha Prakaranaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 8 MB
Patichcha Samuppada Vivarana.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 8 MB
Patthana Maha Prakarana Sannaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 31 MB
Pohoya Dinaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Punyopadeseya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Rerukane Chandawimala Thero.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Satipattana Bhawana Kramaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Satipattana Bhawana Wiwechanaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 5 MB
Shasanavatharanaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 11 MB
Suu Visi Maha Gunaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 14 MB
Ubhaya Prathimokshaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 4 MB
Upasampada Sheelaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 11 MB
Vidarshana Bhavana Kramaya.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
Vinaya Karma Potha.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 9 MB
Wanchaka Dhamma Ha Chithopaklesha Dharma.pdf Scan කළ මුල් මුද්‍රණය 6 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴