මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
KN මහානිද්දේසපාලි අටුවාව.pdf 2020-10-25 152 MB
කංඛාවිතරණි ප්‍රාතිමෝක්ෂ වර්ණනාව RASSL.pdf 2020-10-25 109 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 2 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 8 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 3 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 57 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 4 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 3 MB
පිරිවෙන් පාලි භාෂාව 5 ශ්‍රේණිය.pdf 2020-10-06 4 MB
ශ්‍රී සද්ධර්ම කෝෂය - මැන්දිස් ගුණසේකර.pdf 2020-08-08 192 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴