මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම ගොනුව ප්‍රමාණය
අට්ඨකථාසුචි - කොස්ගොඩ සිරිසුමේධ හිමි 1960.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 322 MB
අමරකෝෂය - ආචාර්‍ය්‍ය අමරසිංහ සහ මැද්දේපොල විමලජෝති හිමි 1934.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 53 MB
ජිනවචන කෝෂය - මාවිත්තර රේවත හිමි 1956.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 127 MB
ත්‍රිපිටක සූචිය - පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 14 MB
ත්‍රිපිටක සූචිය රන්පියවර - මකුලුදුවේ අමිත හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 15 MB
දේශීය වෛද්‍ය ශබ්දකෝෂය - කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 40 MB
පාලි-සිංහල ශබ්දකෝෂය - මඩිතියවෙල සිරි සුමංගල හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 53 MB
බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක සූත්‍ර සුචිය.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 3 MB
ව්‍යාකරණසද්දසින්ධු - පාලි පාරිභාෂිකශබ්දකෝෂය.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 450 MB
ශබ්දාර්‍ත්‍ථරත්නාකරය සිංහල අකාරාදිය - බෝරුග්ගමුවේ රේවත හිමි.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 157 MB
ශ්‍රී සද්ධර්ම කෝෂය - මැන්දිස් ගුණසේකර.pdf low quality ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 192 MB
ශ්‍රී සද්ධර්ම කෝෂය - මැන්දිස් ගුණසේකර 1928.pdf v2 ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 194 MB
සංස්කෘත සිංහල ශබ්දකෝෂය.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 222 MB
සූත්‍රධර්ම නාමාවලිය.pdf ත්‍රිපිටක සූචි හා ශබ්දකෝෂ 7 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴