මෙම ගොනුව තුළ පොත් සෙවීම සඳහා ඉහත කොටුවේ type කරන්න.
නම එකතුකළ දිනය ප්‍රමාණය
Scan කළ මුල් මුද්‍රණය Files: 29, Size: 218 MB 2021-10-13
Abhidharma Maragaya.pdf 2021-10-13 10 MB
Abhidharmaye Mulika Karunu.pdf 2021-10-13 5 MB
Bauddhayage Athpotha.pdf 2021-10-13 6 MB
Bauddhayage Athpotha with Patuna.pdf 2021-10-13 6 MB
Bodhi Pakshika Dharma Wistharaya.pdf 2021-10-13 7 MB
Bodhi Poojawa.pdf 2021-10-13 3 MB
Buddha Carithaya Part 6.pdf 2021-09-19 5 MB
Buddha Neethi Sangrahaya.pdf 2021-10-13 5 MB
Chathalisakara Maha Vipassana Bhawanawa.pdf 2021-10-13 4 MB
Chathurarya Sathya.pdf 2021-10-13 5 MB
Dharma Vinishchaya.pdf 2021-10-13 7 MB
Keles Ekdahas Pansiyaya.pdf 2021-10-13 10 MB
Mangala Dharma Wistharaya.pdf 2021-10-13 11 MB
Mekala Niwunu Aththo.pdf 2021-10-13 3 MB
Nirvana Winishchaya Ha Punaruthpaththi Kramaya.pdf 2021-10-13 4 MB
Paramitha Prakaranaya.pdf 2021-10-13 8 MB
Patichcha Samuppada Vivarana.pdf 2021-10-13 8 MB
Patthana Maha Prakarana Sannaya.pdf 2021-10-13 31 MB
Pohoya Dinaya.pdf 2021-10-13 5 MB
Punyopadeseya.pdf 2021-10-13 5 MB
Rerukane Chandawimala Thero.pdf 2021-10-13 6 MB
Satipattana Bhawana Kramaya.pdf 2021-10-13 4 MB
Satipattana Bhawana Wiwechanaya.pdf 2021-10-13 5 MB
Shasanavatharanaya.pdf 2021-10-13 11 MB
Suu Visi Maha Gunaya.pdf 2021-10-13 14 MB
Ubhaya Prathimokshaya.pdf 2021-10-13 4 MB
Upasampada Sheelaya.pdf 2021-10-13 11 MB
Vidarshana Bhavana Kramaya.pdf 2021-10-13 6 MB
Vinaya Karma Potha.pdf 2021-10-13 9 MB
Wanchaka Dhamma Ha Chithopaklesha Dharma.pdf 2021-10-13 6 MB
ආනාපානසති භාවනාව අර්ථ විවරණ සහිත - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf 2021-11-06 90 MB
ඉසිවරුන් දුටු මගේ භව ගමන - බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි 2017.pdf 2021-11-05 34 MB
ගුණ මිණි පහන මාතලේ සීලරක්ඛිත හිමි චරිතය - නාඋයනේ අරියධම්ම හිමි 1993.pdf 2021-10-15 22 MB
ගෞතම බුද්ධ චරිතය 6.pdf 2021-09-19 13 MB
ත්‍රිපිටකය එහි ප්‍රභවය, විකාශනය සහ අවසානය - 2020.pdf 2021-11-29 9 MB
විනයත්ථදීපනී මාතිකට්ඨකථා ව්‍යාඛ්‍යානය 2 - මහව ඤාණාලෝක හිමි 2021.pdf 2021-11-06 57 MB
මෙහි ඇතුලත් කර ඇති පොත් බොහොමයක් පැරණි බෞද්ධ පොත් වන අතර ධර්ම දානය සඳහා ලියන ලද පොත් වේ. කතෘ ජිවත්ව සිටින අවස්ථාවලදී කතු අවසරය සහිතව අඩවියට එක් කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත. ඔබ කතෘ වන යම් පොතක් මෙම අඩවියෙන් ඉවත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ මෙහි නොමැති පොත් අඩවියට ධර්ම දානය පිණිස ඇතුළු කිරීමට අප වෙත ලියන්න admin pitaka.lk.
යතුරුලියනය කල පොත් ඇසුරින් සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.
෴෴